V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt:

Název projektu: Výměna manipulačních strojů

Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0012002

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE II a je zaměřen na výměnu stávající, energeticky nevyhovující techniky za novou, s nízkou spotřebou primárního paliva a s nízkými emisemi. Konkrétně se jedná o výměnu stávajících technologií, a to UDS 114 a nakladače Detva UN-053. Oba stroje jsou využívány v rámci procesu nakládání se stavebními odpady a při práci na deponii stavebních materiálů.

Technologie vykazují především vysokou spotřebu primárního paliva (nafty), ale i spotřeba ostatních provozních kapalin (např. v hydraulických systémech) se postupně zvyšuje a prodražuje celkové provozní náklady zpracovatelského procesu.

V důsledku projektu je očekáváno zefektivnění celého zpracovatelského procesu především na straně spotřeby primární energie (motorové nafty) a to při zachování stávajícího objemu recyklovaného stavebního odpadu a manipulovaných stavebních materiálů. Budou tedy sníženy jednotkové variabilní náklady na hmotnostní jednotku vyrobené produkce, v tomto případě na tunu vyprodukovaného recyklátu, případně na kubický metr či tunu expedovaného stavebního materiálu.

Ukončení projektu je předpokládáno v průběhu roku 2018.

Evropská unie - Evropský fond pro regionální rozvoj

Aktualizace | 18.11.2011
Na webových stránkách naší stavební společnosti proběhla rozsáhlá rekontrukce, doufáme, že zde najdete všechny potřebné informace. více novinek zde
Stavební firma Jiří Vrba & spol.
Luční 874/ 52, Třebíč
e-mail: vrbajiri@centrum.cz
Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.